Минеј за фебруар (одломак)

Сигнатура ГР.4.
Година средина XVII века