Теофилактово тумачење Јеванђеља

Сигнатура ШИК.9
Година 1821.

Теофилактово тумачење Јеванђеља, преписао у Будиму Стефан Обрадовић 1821.