Минеј за октобар

Сигнатура СА.8.
Година прва четвртина XVIII века