Догматско богословље (2)

Сигнатура ГР.39.
Година око 1830.