Минеј за јануар

Сигнатура СА.11
Година прва четвртина XVIII века