Поменик општи манастира Грабовца

Сигнатура ГР.10.
Година друга четвртина XVIII века