Одговор православног хришћанина у вези са унијом и унијатима

Сигнатура ШИК.5
Година 1775.

Одговор православног хришћанина у вези са унијом и унијатима, превод књиге штампане у Халеу 1775. године