Отвјет православнаго њекојего христијанина к њекојему брату православном о католическом насилији

Сигнатура ГР.31.
Година последња четвртина XVIII века

Отвјет православнаго њекојего христијанина к њекојему брату православном о католическом насилији ... и варварској глагољемој унији и о унијатах Теотикиса Никифороса, препис из последње четвртине XVIII века