Правила за свештенике и за парохијску службу митрополита Вићентија Јовановића

Сигнатура ЕР.36.
Година 1733.

Правила за свештенике и за парохијску службу митрополита Вићентија Јовановића из 1733. године, препис из 1753. године