Зборник литургијски

Сигнатура СА.20.
Година средина XVII века